Sprzedaż: +48 41 265 21 98
Poczta: info@tkinox.pl

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych jest TKINOX Arkadiusz Przydatek, ul. A. Biesiady 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail info@tkinox.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu przygotowania oferty, przyjęcia zamówienia, realizacji zlecenia, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych są przepisy podatkowe.

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie administratora, dostawcy usług kurierskich, pocztowych i przewozowych oraz innym podmiotom uczestniczącym w realizacji zlecenia lub upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres do 12 miesięcy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu również prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych dobrowolne lecz niezbędne do wykonania umowy oraz podjęcie działań przed jej zawarciem a także wymogami prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe z Panią/Panem realizacja zlecenia.