PLIKI DO POBRANIA

BEZSZWOWE RURY NIERDZWENE

Bezszwowe rury nierdzewne produkowane s? w: Kamieniu Uralskim i Volzhsky (region wo??gogradzki).

W produkcji rur wykorzystywane s? dwie linie prasowe:

  • prasa o nacisku 2000 ton do produkcji rur ze ??rednic? od 42 - 114 mm
  • prasa o nacisku 5500 ton do produkcji rur ze ??rednic? od 114 - 273 mm

D??ugo??? oferowanych rur to od 2 do 18 metrów.

Dost?pne wyposa??enie zak??adów pozwala na produkcj? szerokiego asortymentu wysokiej jako??ci rur o ??rednicy od 1,6 do 273 mm.
Mo??liwe jest równie?? produkowanie rur z wewn?trzn? lub zewn?trzn? powierzchni? wysokiej jako??ci, ???cznie z elektrochemicznym polerowaniem.
Zak??ady stosuj? ró??ne metody kontroli jako??ci rur m.in. wizualn?, ultrad??wi?kow? i pr?dów wirowych.

Zakres produkowanych rur:

??rednica zewn?trzna – od 1,6 do 273 mm
Grubo??? ??cianki – od 0,2 do 28 mm
D??ugo??? rur – do 18 000 mm

Gatunki stali (EN):

1.4000, 1.4003, 1.4006, 1.4016, 1.4021, 1.4028, 1.4031, 1.4034, 1.4057, 1.4122, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4307, 1.4310, 1.4401, 1.4435, 1.4436, 1.4438, 1.4439, 1.4529, 1.4539, 1.4541, 1.4547, 1.4550, 1.4571, , 1.4510, 1.4362, 1.4410, 1.4460, 1.4462. Inne gatunki mog? by? produkowane na zamówienie.

Gatunki stali (GOST):

08-12X18??10T, 08-12X1818H12T, 10X17H13M2T, 02-03X18H11, 03X17H14M3, 08X13, 15X25T, 08X14M?, 10X23H18, 12X17, 06XH28M??T, 08X22H6T, XH78T, XH60BT, BT 1-0, ΠT-7M, ΠT-1M XH65MB??, 09X18H9, 48HX, 08X15H5??2T-? itd.

Gatunki stali (ASTM):

304, 304L, 310, 316, 316L, 316Ti, 321, 321h, 347, 409, 430, 439, 904. Inne gatunki mog? by? produkowane na zamówienie.

Normy

GOST 9941, GOST 9940, GOST 19277, GOST 10498, GOST 14162, GOST 22897, TU 14-3P-197, TU 14-3P-55, TU 14-3-460, TU 14-161-216, TU 1361-023-00212179, TU 14-3-571, TU 14-3-820, TU 14-3-615, ASTM A312, ASTM A213, ASTM A269, DIN 17456, DIN 17458 itd.


Polityka prywatności design & code by www.stronynamiare.pl