Sprzedaż: +48 41 265 21 98
Poczta: info@tkinox.pl

Centrum innowacji TMK z nagrodą w konkursie

Centrum innowacji TMK należy do najlepszych projektów budownictwa ekologicznego w regionie moskiewskim.

Ośrodek badawczo-rozwojowy TMK i Sinara Group w Skolkovie znalazł się w top 50 zielonych projektów budowlanych w regionie moskiewskim. Lista obejmuje projekty przeznaczone dla biznesu, budynków użyteczności publicznej, biur i instytucji edukacyjnych, a także obiektów infrastrukturalnych, które są zgodne z polityką środowiskową megamiast.

Eksperci ocenili między innymi efektywność energetyczną i wodną, środki wprowadzone w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, odpady stałe i zużycie z podłączonych sieci elektrycznych, liczbę nowych miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji.

To nie pierwszy raz, kiedy Ośrodek badawczo-rozwojowy został uznany za lidera wśród zielonych budynków. W 2020 roku obiekt otrzymał LEED Gold, wysoko ceniony międzynarodowy certyfikat zielonego budynku, a także zdobył TMK najwyższą nagrodę w prestiżowym krajowym konkursie Kultura Środowiskowa, Pokój i Zgoda. W październiku br. Ośrodek badawczo-rozwojowy TMK i Sinara Group zdobył kolejne wyróżnienie – krajową nagrodę 100+ Award w kategorii środowiskowej.

Nagroda jest przyznawana profesjonalistom i firmom, które wniósł wybitny wkład w rozwój rozwiązań inżynieryjnych i konstrukcyjnych w inżynierii lądowej i wodnej, w tym projektów przemysłowych.